Top

RELEVATE

 

CENTRAL KUNDPLATTFORM ÖKAR LÖNSAMHETEN OCH EFFEKTIVITETEN I KUNDBEARBETNINGEN

Molntjänsten Relevate är en modern och komplett lösning för datadriven kundbearbetning och lojalitet. Lösningen innehåller omfattande funktionalitet för analys och insikt, kommunikation och bearbetning av kunder. 

Gränsen mellan offline och online har idag suddats ut, vilket ställer höga krav på att kunna samla in, bearbeta och använda information från alla de punkter där kunden kommer i kontakt med företaget. Det här brukar kallas att ”ha en 360-graders insikt om kunden”, vilket är en förutsättning för att kunna förstå behov och beteenden, vara relevant och lyfta värdet av kunden – Relevate är just en kombination av engelskans Relevance (Relevans) & Elevate (Lyfta).

Communication module

Communication module

 
 
BI Analytics module

BI Analytics module

 
 
 
Loyalty Mobile App

Loyalty Mobile App

 
static1.squarespace.png
 

MODULBASERAD & STANDARDISERAD

Relevate är en webbaserad standardlösning som består av modulerna Core CRM, Communication, Offers och BI. Det innebär snabb uppstart och enkelhet att komma igång. Flexibiliteten med modulerna hjälper er att växa med lösningen allt eftersom nya behov uppstår. Abalon tillhandahåller även en mobilapp. 

 

Core CRM
Master över kunden, som samlar in och strukturerar information från alla inkopplade kanaler. Core CRM sparar exempelvis alla köp, beteenden och preferenser för varje kund. Den här information kan sedan användas för att personalisera kommunikation och erbjudanden i de andra Relevate-modulerna, eller exporteras till kringliggande system. Modulen är en förutsättning för 360-graders insikt. 

Communication
Modulen Communication underlättar kundkommunikation och minskar behovet av manuellt arbete och/eller integrationer till kringliggande system avsevärt. 
I Communication väljer man mottagare, kommunikationskanaler och skapar content. Utskick kan triggas av olika händelser, som exempelvis köp/uteblivet köp, epost-studs, födelsedag, progress på ett klippkort, uppdatering av kundprofilen och mycket mer. 

Offers
I modulen Offers styr man vilka personer/segment som ska få tillgång till ett visst erbjudande under vissa förhållanden i kassa och ehandel. Det kan exempelvis vara hur många gånger ett erbjudande får nyttjas, giltighetsperiod, kombinerbara produkter eller att man måste vara kvinna mellan 20-30 år från en viss ort. 

BI Analytics
Business Intelligence-modulen Analytics ger 360 graders insikt om kunden och är därför det verktyg som krävs för att ständigt bli bättre, effektivare och lönsammare. Med uppsatta standardanalyser kommer man snabbt igång. Följ upp kampanjer, se klick, öppningar och ROI på epostutskick, förstå när och var kunderna handlar, vilken kanal som är mest kostnadseffektiv och vem er bästa kund är. Med verktyget är det möjligt att vända och vrida på all tillgänglig data för att finna just det ni söker och agera på informationen, snabbt och enkelt. Det går även att skicka ut rapporter med uppföljning och statistik automatiskt. 

Loyalty Mobile App
Abalon tillhandahåller en så kallad white label-app, för att utöka möjligheterna att kommunicera med medlemmen. Appen kan fås med standardfunktionalitet, eller utvecklas vidare tillsammans med Abalon för att anpassa funktionalitet och form. 

Hör av dig så berättar vi mer om Relevate och datadriven kundinsikt och kundbearbetning.