Top
CRM & PERSONALISATION
 
 
Relevate samlar in och strukturerar information från alla inkopplade kanaler, samt skapar 360-graders insikt. Köp, beteenden och preferenser sparas för varje kund och används till automatiserad och personifierad kommunikation och erbjudanden.