Top

UPPMÄRKSAMMADE KUNDER HANDLAR MER

De kundklubbar som visar sina medlemmar omtanke och lyckas väcka känslor är mer framgångsrika i sin försäljning. Det visar en ny undersökning från Visma och Abalon, genomförd tillsammans med Kantar Sifo.

Samtidigt upplever bara fyra av tio medlemmar i matbutikers kundklubbar att "klubben" inte bryr sig om dem och att de inte är tillräckligt relevanta. För andra branscher är siffran ännu lägre.

Läs mer här