Top

SUMMER INTERNSHIP PROJECT - ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI)

Henrik och Rebecca är två studenter som i sommar är en del av Vismas Summer Internship-program. På Abalon arbetar de med ett spännande projekt där retail möter AI. Här berättar de mer om sitt uppdrag och de utmaningar som kommer med ett tekniskt pilotprojekt inom det högaktuella området machine learning.

Henrik Sjökvist & Rebecca Oskarsson - Summer interns på Abalon

Henrik Sjökvist & Rebecca Oskarsson - Summer interns på Abalon

Abalon tillhör Visma-koncernen och har en lång historia av att leverera CRM-lösningar åt retailbolag. Med tillgång till stora datamängder är integreringen av machine learning ett naturligt nästa steg. Hör Rebecca och Henrik beskriva projektet närmare:

"Vi är nu inne på vår fjärde vecka som summer interns på Visma. Det har varit en intensiv och lärorik början på arbetet. Målet med vårt projekt är att ta fram en prototyp som implementerar machine learning och som med vidare utveckling kan integreras i Abalons CRM-system. Algoritmen vi utvecklar ger möjlighet till automatisk generering av kundsegment. I dagsläget sker kundsegmentering till stor del manuellt, där en användare specificerar ett antal parametrar som definierar kundsegmentet. Exempelvis kan ett kundsegment definieras till att innehålla medelålders kvinnor bosatta i Stockholmsområdet. Sådana kundsegment är ofta i grunden baserade på den enskilda användarens värderingar och antaganden kring kundernas beteendemönster. Prototypen vi utvecklar utgår helt och hållet från kundernas köpbeteenden och utelämnar demografisk information när segmenteringen utförs. Detta ger möjligheter att upptäcka nya och oförutsedda mönster inom kundbasen som en människa skulle kunnat missa.

Vi har under internshipet hos Abalon och Visma Retail fått mycket kunskap inom business intelligence, big data, machine learning och cloud computing samt en hel del programmering. Det är lärorikt att driva ett eget projekt från idé till leverans och att tillämpa sina kunskaper från universitetet i verkligheten.

Vill ni läsa mer om oss och övriga summer interns kan ni läsa vårt blogginlägg här:" https://www.visma.se/blogg/fran-student-till-projektledare-mot-2017-ars-summer-interns-pa-v isma/