Top

KONSTEN ATT HÅLLA KUNDEN LOJAL ÖVER TID

Lojala-kunder.jpg

Det kostar mer att få en ny kund än att sälja till de man redan har. Men hur får man en kundklubbsmedlem att stanna kvar och bli lojal? -Man måste ta vara på sina medlemmar och ständigt följa upp dem för att klara sig i konkurrensen, säger forskaren Anita Radon. Läs mer här